Dosbarthwyr a chysylltiedig

P'un a oes gennych Ymgynghoriad, Clinig, Canolfan Harddwch, Campfa neu wefan thematig, mae gennym fformiwla ar eich cyfer chi.

Mae geneteg yn dda ac rydym am i bawb allu ei fwynhau.

Does dim ots os ydych chi'n athletwr sy'n dymuno gwella eich perfformiad, neu dim ond rhywun sydd am fyw mewn modd iachach; Mae geneteg yma i helpu.

Os ydych chi eisiau bod yn rhan o hyn, ysgrifennwch ni. Nid yw'n bwysig o ba ran o'r byd ydych chi; Os oes gennych siop chwaraeon neu ysbyty, byddwn yn dod o hyd i ffordd i gydweithio.

Dewch â geneteg i bobl.

cyswllt

 

DNA Internationa

×

Mewngofnodi