Helpu fideos

Dyma rai fideos cymorth. Mae'r fideo o sut i wneud sampl DNA yn arbennig o bwysig. Rydym yn argymell perfformio'r echdynnu ar ôl ei weld.

pecyn youtube 24genetis

Sut i archebu'ch prawf a chymryd y sampl DNA

Mae'r fideo hwn yn bwysig iawn; Byddwn yn dangos i chi sut i wneud y DNA yn y modd mwyaf cywir i sicrhau nad yw wedi'i halogi ac y byddwn yn casglu'r swm angenrheidiol o DNA.

Os ydych chi eisoes wedi cymryd y Sampl DNA gyda'r swab (Hyssop), y peth nesaf yw ei gofrestru ar ein gwefan. Cliciwch yma i gofrestru'ch pecyn.

DNA Internationa

×

Mewngofnodi