Geneteg a chi

Ydych chi eisiau gwybod beth all geneteg ei wneud i chi? Gall y wybodaeth yn ein genynnau ein helpu mewn sawl agwedd ar ein bywydau. Dyma rai enghreifftiau o'r cyfleustodau y gall ei gael i chi.


DNA GLAS

 

 

 

 

Rhesymau 5 i wneud eich map genetig

   

 

teulu traeth 400

 

 

 

 

Clefydau genetig: a ellir eu hosgoi?

 

 

bilsen las 400

 

 

Ffarmacogenetics: y cam cyntaf tuag at feddyginiaeth wedi'i phersonoli

  

plant yn profi dna

  

 

Sut y gall geneteg eich helpu i gael plant iachach

 

 

 

Beth yw meddygaeth wedi'i bersonoli neu feddyginiaeth genomig?

 

Ydych chi eisiau gwybod beth all eich Map Genetig ei wneud i chi? 

 

 

DNA Internationa

×

Mewngofnodi