Geneteg a chi

Ydych chi eisiau gwybod beth all geneteg ei wneud i chi? Gall y wybodaeth yn ein genynnau ein helpu mewn sawl agwedd ar ein bywydau. Dyma rai enghreifftiau o'r cyfleustodau y gall ei gael i chi.


DNA GLAS

Rhesymau 5 i wneud eich map genetig

teulu traeth 400

Clefydau genetig: a ellir eu hosgoi?

bilsen las 400

Ffarmacogenetics: y cam cyntaf tuag at feddyginiaeth wedi'i phersonoli

plant yn profi dna

Sut y gall geneteg eich helpu i gael plant iachach

Beth yw meddygaeth wedi'i bersonoli neu feddyginiaeth genomig?

Ydych chi eisiau gwybod beth all eich Map Genetig ei wneud i chi?

DNA Internationa

×

Mewngofnodi